Η ίδρυση του Συλλόγου μας το 1997 ήταν αποτέλεσμα της ενεργοποίησης μια ομάδας γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες και ευαισθητοποιημένων φίλων τους, οι οποίοι διαπίστωσαν την έλλειψη- σε τοπικό επίπεδο- ενός ειδικευμένου φορέα.

Σκοπός του Συλλόγου ήταν η δημιουργία ενός προτύπου Εκπαιδευτικού Κέντρου για άτομα με αναπηρίες-νοητική υστέρηση. Έτσι από το Νοέμβριο του 1998 άρχισε να λειτουργεί το ΕΚΑΜΕ/ΑμΕΑ ως Κέντρο Διημέρευσης, στο οποίο φοιτούν σήμερα αγόρια και κορίτσια άνω των 18 ετών που προέρχονται από τον Δήμο Αιγίου και την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας.